+420 731 252 623

ŠKOLENÍ SVÁŘEČŮ A zámečníků

Provádíme školení svářečů metod: 111, 131 ,135, 141. Vedeme praktický výcvik v odborných školách, s nimiž máme uzavřené dohody. Po absolvování školení lze získat certifikát ČSN EN.

Praktický výcvik zámečníků se provádí ve firmách zabývajících se strojírenstvím, se kterými má firma uzavřenovou dohodu o spolupráci. 
S uchazeči, kteří projdou praktickým výcvikem, uzavřeme pracovní smlouvu po dobu minimálně dvou let. 

Prioritou společnosti je vychovávat a připravovat mladé odborníky pro strojírenské obory.