КОНТАКТ С НАС: +420 731 252 623

Обучение на заварчици и шлосери

 Фирмата обучава заварчици по методите: 111,131,135,141,води практически занятия в техникумите и училищата,с които има сключени споразумения.Сертифицирането на постигналите добри резултати става на територия на Чешка република.

Обучението на шлосерите става с практически занятия във фирми занимаваща се с  машиностроене,с които фирмата има сключени споразумения.Всички обучени кандидати за работа в фирма "APOLMONT" след завършване на обучението си сключват трудов договор за минимум 2 години.

Приоритет на фирмата е да обучава и подготвя млади кадри още от учебните заведения или ученици 11 и 12 клас.