КОНТАКТ С НАС: +420 731 252 623

развиваме нов проект за съвместна работа с училища от текстилната промишленост